Over Stichting Present Amersfoort:

Stichting Present is een landelijke organisatie met in diverse steden plaatselijke kantoren. Present wil een beweging op gang brengen in Amersfoort waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Present gelooft dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten.

Over de samenwerking tussen Lionsclub Amersfoort Eemstad en Stichting Present: 

De komende drie jaar verbindt Lionsclub Amersfoort Eemstad zich aan Stichting Present Amersfoort. Met ‘handen, denkkracht en het netwerk’ draagt de Lionsclub Amersfoort Eemstad bij aan een aantal hulpvragen die door Amersfoortse hulpverleningsinstanties bij Present Amersfoort zijn aangemeld.

Dit najaar voert de Lionsclub onder andere een aantal projecten uit bij mensen thuis (dit natuurlijk binnen de RIVM-richtlijnen); zo wordt een huis opgeruimd van een mevrouw met verzameldrang die moet verhuizen en een tuin van onkruid ontdaan bij een alleenstaande moeder die net verhuisd is. Ook doet de Lionsclub mee aan het project Thanks and Giving Away waarbij de leden worden gekoppeld aan bijvoorbeeld een eenzame oudere die ze een zelfgemaakt kerstpakket kunnen brengen of een aantal keren bezoeken.

Hilda Rozendal, coördinator projecten Present Amersfoort: “We zijn ontzettend blij met de inzet van Lionsclub Amersfoort Eemstad. Voor veel hulpontvangers is het een lastige periode, zeker in deze donkere maanden. De komst van een groepje vrijwilligers is voor hen juist nu een lichtpuntje.”

Maarten van Alfen, bestuurslid van de Lionsclub Amersfoort Eemstad: “Natuurlijk lopen wij als serviceclub ook aan tegen de coronabeperkingen, als het gaat om onze jaarlijkse goede doelen acties. Vanaf maart jl. zijn veel van onze evenementen komen te vervallen. Toch willen we blijven zoeken naar hoe we van betekenis kunnen blijven als Lions. We zijn daarom blij om de handen ineen te kunnen slaan met Stichting Present en zien uit naar een mooie samenwerking”.