Amersfoort Eemstad: Nuttig en leuk

Op een ongedwongen manier samen iets voor elkaar krijgen. Dát vinden wij - mannen en vrouwen - belangrijk. Met andere woorden: het moet niet alleen nuttig zijn wat we doen, maar ook leuk. Samen fondsen werven voor goede doelen in en rond Amersfoort en met menskracht daarvoor geld genereren, is nuttig én leuk. Het afgelopen jaar hebben we tijdens de jaarlijkse NL doet-dag in maart 'tegels gewipt' op het terrein van Huis Miereveld, zodat er meer groen voor terug kon komen; we hebben in de tuin van Amerpoort een boom gerooid en een groter terras gecreëerd zodat de bewoners meer zon en buitenruimte hebben; we hebben geassisteerd bij Swim to fight cancer Amersfoort en afval geprikt tijdens de World Clean Up Day. En daarnaast organiseren we jaarlijks een grote Wijnactie, waarvan de opbrengst naar een goed doel in Amersfoort of directe omgeving gaat. 

Andere activiteiten Onze club heeft een aantal commissies (zoals bijvoorbeeld de programmacommissie, activiteitenommissie en klimaatcommissie); deze commissies bestaan uit 4 tot 6 personen en komen een aantal keer per jaar bij elkaar om invulling aan onze bijeenkomsten te geven. Voor onze eigen ontwikkeling organiseren we lezingen tijdens onze bijeenkomsten, waarbij we Amersfoort als speerpunt hebben. Om elkaar nog beter te leren kennen, organiseren we thema-avonden waarbij we in kleinere groepen bij iemand thuis discussiëren over een (actueel) onderwerp.
We doen excursies, vieren jubilea, Kerst en nieuwe jaren, regelmatig in aanwezigheid van onze partners. En we delen hoogte- en dieptepunten in ons persoonlijk en/of zakelijk leven.

Twee avonden per maand Tweemaal per maand komen we bij elkaar: iedere eerste en derde maandag van de maand, meestal bij landgoed ISVW in Leusden. Iedereen arriveert daar tussen 18.00 en 18.30 uur. We drinken dan een glas en praten elkaar bij en gaan daarmee verder tijdens de daarop volgende maaltijd. Daarna maken we afspraken over wat we gaan en willen doen of er wordt een lezing/presentatie gegeven. We doen echter soms ook locatiebezoek om iets te bekijken of naar iets te luisteren in het kader van het jaarthema.  

Meer weten? Spreekt dit alles je aan en wil je meer weten over ons, over wie we zijn, waar we voor staan en hoe je lid kunt worden? Stuur een mailtje naar: amersfoort.eemstad@lions.nl. Of stuur een berichtje via het tabblad 'lid worden' op deze website.

 

HIeronder vind je meer informatie over de Lionsorganisatie wereldwijd, en over onze erecode. 

Liberty is Our Nation's Safety, afgekort: Lions

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions. Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd bijna 47.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

Contributies

Elke Lion betaalt per jaar contributie buiten zijn/haar club om, die als volgt is opgebouwd:

Contributie MD110 circa € 30,50 - besluit Nationale Conventie
Contributie Lions Clubs International circa € 32,00 - besluit Internationale Conventie
Contributie District  circa € 18,00 - besluit districtsconventie
Bijdrage aan LCIF  € 5,00 - besluit Nationale Conventie
Bijdrage aan Stichting Hulpfonds € 2,00 - besluit Nationale Conventie
Bijdrage aan Stichting Jeugduitwisseling € 5,00 - besluit Nationale Conventie

 

De contributies zorgen ervoor dat de organisatiekosten vande Lions uit eigen middelen worden betaald, zodat de kosten die voor goede doelen gemaakt worden niet ten koste gaan van de opbrengsten voor het goede doel.

Test2